MOTORNE ZAŠTITNE SKLOPKE SA KUĆIŠTEM

Motorno zaštitni prekidači se koriste kao zaštitni uređaj koji obezbjeđuje priključenje motora izmjenične struje uz istovremenu višestruku zaštitu: od preopterećenja, pri kratkim spojevima, nedozvoljenih padova napona i termičku zaštitu.

GV2 motorno zaštitna sklopka je uređaj koji u svom kućištu sadrži motorno zaštitni prekidač koji se koristi za zaštitu i puštanje u rad monofaznih ili trofaznih motora. Dodatkom pomoćnih kontakata sa prednje odnosno bočne strane se proširuje funkcionalnost uređaja od signalizacije greške do implementacije u automatizovani sustav za izvršavanje procesa. Priključenjem podnaponske odnosno prenaponske zaštite vrši se dodatna zaštita potrošača od podnapona odnosno prenapona.

Motorno zaštitna sklopka ima stupanj zaštite IP 41 odnosno IP 55 kada se koriste odgovarajući PG uvodnici. Kućište i poklopac kućišta izrađeni su od kvalitetne negoruće plastike, kontaktna ploča je pregledna i u svemu izrađena prema važećim tehničkim normativima. Motorna zaštitna sklopka služi za uklop i isklop trofaznih opterećenja, prvenstveno pojedinih elektromotora, odnosno za zaštitu od preopterećenja.

Montaža: Na DIN šinu

Način montaže: okomiti pad max. kutom ±5º

Radna temperatura okoline: -10 ºC ÷ +65 ºC

Nominalni radni napon Ue(V): 230/240i 400/415, 440, 500, 690

Frekvencija: 50/60 Hz

Napon izolacije: 690V

Električni životni vijek (broj uključenja/isključenja) ≥106

Mehanički životni vijek (broj uključenja/isključenja) ≥106

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)