Mjesec: siječanj 2016.

Spajanje dva izmjenična i jednog ili više križnih prekidača

Spajanje dva izmjenična i jednog ili više križnih prekidača Omogućava uključivanje i isključivanje trošila s neograničenog broja prekidača. Ako želimo s više od tri mjesta uključivati i isključivati trošilo, trebamo koristiti još križnih prekidača. Sljedeći križni prekidač postavljamo na odvode križnog prekidača prema jednom izmjeničnom. Te dvije žice spajamo na ulaz novog križnog prekidača, a izlaze iz tog novog prekidača spajamo na izmjenični prekidač. Uvijek su krajnji prekidači izmjenični, a .

Spajanje izmjeničnih prekidača

Spajanje dva izmjenična prekidača Omogućava uključivanje i isključivanje trošila sa dva prekidača. Na izmjeničnom prekidaču je uvijek obilježen jedan kontakt (obično slovom L ili strelicom). To je srednji kontakt koji u jednom položaju vodi prema drugom, a u drugom položaju prema trećem kontaktu. Druga dva kontakta često nisu posebno označena.
X